Chuối Tiêu hồng – Chuối Tây

Công ty Việt Tuấn – Chuyên cung cấp các loại chuối tiêu hồng, chuối tây xuất khẩu với số lượng lớn