Gừng tươi

Nông Sản Việt Tuấn chuyên cung cấp gừng tươi các loại như Gừng trâu, gừng gié, gừng sẻ, gừng nồi, gừng cụ, gừng non, gừng muối, gừng ta