Gừng sấy nguyên củ

Nông sản Việt Tuấn cung cấp gừng sấy nguyên củ chất lượng cao, tiêu chuẩn xuất khẩu, gừng củ sấy nguyên vỏ, gừng cạo vỏ…