Bột Gừng

Công ty Nông Sản Việt Tuấn – Cung cấp các loại bột gừng chất lượng cao, gừng bột nghiền, bột gừng dé, bột gừng sẻ, bột gừng ta. Chi tiết liên hệ: 0968.555.000